Lễ Hóa vàng tiễn Tổ tiên

Lễ Hóa vàng tiễn Tổ tiên: Cúng sao cho đúng?

Lễ Hóa vàng tiễn Tổ tiên: Cúng kiếng như thế nào cho đúng?

Theo truyền thống xưa, sau khi Tổ tiên về dự 3 ngày Tết với con cháu, đến ngày mùng 3 Tết hoặc ngày khai hạ mủng 7 Tết, là ngày cuối cùng, tiệc xuân đã mãn, con cháu lại cáo lễ để tiễn đưa Tổ tiên trở về âm cảnh. Lễ này được gọi là more »