Dây rút đeo tay Tỳ Hưu trang sức ngọc Phỉ Thúy may mắn S143

Day rut ty huu S143 02 Dây rút đeo tay Tỳ Hưu trang sức ngọc Phỉ Thúy may mắn S143

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay dây rút Đá Ngọc Miến Điện.
+ Kích thước: Kiểu dây rút,phù hợp mọi cỡ tay.
+ Khối lượng: 15g.
+ Ý nghĩa: Chiêu tài, trừ tà, may mắn công danh, thăng tiến công việc .
+ Cách sử dụng: Trang sức đeo tay .
+ Giá: 330.000 vnd

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>