số mệnh qua giờ sinh

Coi số mệnh sướng khổ qua giờ sinh theo mùa

Những yếu tố mang tính quyết định tới vận mệnh con người

Người sinh vào giờ này có số được hưởng lộc trời. Tuy số người này không được nhờ cậy cha mẹ, anh em, nhưng bản thân họ luôn cố gắng để chinh phục được mọi mục tiêu đề ra trong cuộc sống. Giờ sinh theo mùa cũng là một trong những yếu tố mang tính more »