các kỹ năng sống cơ bản

7 bài học quý giá từ vị tổng thống Benjamin Franklin

  Chúng không phải lúc nào cũng hoàn toàn bất lợi. Trước tiên, hãy dồn toàn lực để tạo ra những thay đổi tích cực, thay vì để những biến động bên ngoài liên tiếp ập đến với bạn một cách thụ động. Cố gắng nhìn nhận sự thay đổi một cách tích cực thay more »

Cách thức giúp bạn giải quyết vấn đề hiệu quả nhanh chóng nhất

  * Nếu bạn là trưởng ban tổ chức cuộc họp, tìm cho mình 1 hay 2 ý tưởng, sau khi các nhóm kết thúc thảo luận thì mình đưa ra để làm đề tài cho mọi người tiếp tục thảo luận. Sau đó chọn lọc các ý kiến và sắp xếp vào một nhóm more »

Những nguyên tắc vàng để giải quyết vấn đề

Nếu bạn không biết câu trả lời, hãy thú nhận điều đó. Không cần phải bịa đặt, vì chẳng có gì là sai trái khi bạn không am hiểu về một vấn đề nào đó, nhưng hãy đảm bảo rằng, bạn phải theo dõi ngay khi tìm được câu trả lời nhé.   Bình tĩnh more »

5 cách thú vị giúp bạn tận dụng được thời gian rảnh

  Thông thường, trong các hoạt động bình thường, sẽ có nhiều vấn đề và ý tưởng nảy sinh. Vì bận rộn nên bạn chỉ ghi lại sơ sài trên giấy note hay ghi nhớ trong đầu. Chúng mãi sẽ chỉ là ý tưởng trên giấy nếu không được giải quyết, thực hiện.   Hãy more »

6 bài học tuyệt vời từ việc đi du lịch

  Bên cạnh đó bạn cũng nên tin tưởng rằng, có những tin tức xấu, thì đâu đó vẫn có những tin tức tốt. Đừng nghe những lời xúi giục kiểu “không nên ra khỏi vùng an toàn của mình”, mà hãy tự mình bước ra khỏi giới hạn của chính mình, tự mình khám more »