Chia sẻ giải pháp thiết kế kiến trúc thông minh với cây cổ thụ trong công trình xây dựng

Những thiết kế tuyệt vời cho thấy con người và cây cối hoàn toàn có thể chung sống với nhau trong một kiến trúc phù hợp, chỉ cần chút thay đổi trong thói quen sống và có sự lưu tâm nhiều hơn đến ý thức bảo vệ, trân trọng môi trường tự nhiên.

Làm việc cùng thiên nhiên hay chống lại thiên nhiên, những kiến trúc sư vì môi trường sau đã tìm ra giải pháp dung hòa, biến cây cổ thụ thành một phần trong kiến trúc ngôi nhà thay vì chặt hạ nó.

 

 

giai phap thong minh tranh chat cay co thu trong cong trinh xay dung Chia sẻ giải pháp thiết kế kiến trúc thông minh với cây cổ thụ trong công trình xây dựng

 

giai phap thong minh tranh chat cay co thu trong cong trinh xay dung Chia sẻ giải pháp thiết kế kiến trúc thông minh với cây cổ thụ trong công trình xây dựng

 

giai phap thong minh tranh chat cay co thu trong cong trinh xay dung Chia sẻ giải pháp thiết kế kiến trúc thông minh với cây cổ thụ trong công trình xây dựng

 

giai phap thong minh tranh chat cay co thu trong cong trinh xay dung Chia sẻ giải pháp thiết kế kiến trúc thông minh với cây cổ thụ trong công trình xây dựng

 

giai phap thong minh tranh chat cay co thu trong cong trinh xay dung Chia sẻ giải pháp thiết kế kiến trúc thông minh với cây cổ thụ trong công trình xây dựng

 

giai phap thong minh tranh chat cay co thu trong cong trinh xay dung Chia sẻ giải pháp thiết kế kiến trúc thông minh với cây cổ thụ trong công trình xây dựng

 

giai phap thong minh tranh chat cay co thu trong cong trinh xay dung Chia sẻ giải pháp thiết kế kiến trúc thông minh với cây cổ thụ trong công trình xây dựng

 

giai phap thong minh tranh chat cay co thu trong cong trinh xay dung Chia sẻ giải pháp thiết kế kiến trúc thông minh với cây cổ thụ trong công trình xây dựng

 

giai phap thong minh tranh chat cay co thu trong cong trinh xay dung Chia sẻ giải pháp thiết kế kiến trúc thông minh với cây cổ thụ trong công trình xây dựng

 

giai phap thong minh tranh chat cay co thu trong cong trinh xay dung Chia sẻ giải pháp thiết kế kiến trúc thông minh với cây cổ thụ trong công trình xây dựng

 

giai phap thong minh tranh chat cay co thu trong cong trinh xay dung Chia sẻ giải pháp thiết kế kiến trúc thông minh với cây cổ thụ trong công trình xây dựng

 

giai phap thong minh tranh chat cay co thu trong cong trinh xay dung Chia sẻ giải pháp thiết kế kiến trúc thông minh với cây cổ thụ trong công trình xây dựng

 

giai phap thong minh tranh chat cay co thu trong cong trinh xay dung Chia sẻ giải pháp thiết kế kiến trúc thông minh với cây cổ thụ trong công trình xây dựng

 

giai phap thong minh tranh chat cay co thu trong cong trinh xay dung Chia sẻ giải pháp thiết kế kiến trúc thông minh với cây cổ thụ trong công trình xây dựng

 

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

  • No Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>