Liệu trên thế gian này có địa ngục hay không?

Chúng ta mạnh dạn làm một cuộc cách mạng giáo điển này. Để từ đây về sau, Tăng, Ni, Phật tử căn cứ vào những bộ kinh đó mà học tu. Những giáo lý nào không đúng, pháp môn nào không đúng, kinh sách nào không đúng chánh pháp chúng ta cương quyết xóa bỏ để không rơi vào tình trạng như ngày nay rồng rắn lẫn lộn, chánh tà khó phân. Như vậy mới định hướng được đường lối tu học đúng chánh pháp của Phật giáo Việt Nam. Mong lắm thay!

Hỏi: Tôi đã được nghe quý giảng pháp và đọc qua các đều nói về cảnh giới .

 Liệu trên thế gian này có địa ngục hay không?

Gần đây có một vị thầy tốt nghiệp tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ phát biểu trên đài truyền hình An Viên là: “ gốc, kinh Nguyên thủy nhất, không có nói đến Địa ngục. Về sau chư Tổ mượn cảnh giới Địa ngục của Bà-la-môn đưa vào kinh sách Phật”.(1) Là người Phật tử chúng tôi rất hoang mang không biết tin vào đâu? Kinh sách Phật nói có Địa ngục, sao vị thầy đó lại nói không có Địa ngục?

Đáp: Người Phật tử tại gia hay xuất gia từ xưa đến nay đều biết đến cảnh giới Địa ngục qua các kinh điển Phật giáo Nguyên thủy và kinh điển Phật giáo Đại thừa. Vị thầy mà quý vị vừa nêu có nói đến đạo Phật gốc, hay kinh Nguyên thủy nhất nào thì tôi không rõ. Tôi chỉ biết hiện nay Phật giáo Nguyên thủy trên thế giới đang phổ biến 5 bộ kinh, gọi là 5 bộ Nikaya gồm: Trường bộ, Trung bộ, Tăng chi bộ, Tương ưng bộ và Tiểu bộ. Trong 5 bộ này tôi được đọc sơ qua 3 bộ: Trung bộ, Tăng chi bộ và Tiểu bộ. Trong 3 bộ này đều có nói đến Địa ngục. Cụ thể trong Trung bộ có bài kinh Thiên sứ số 130 nói rất rõ về cảnh giới Địa ngục. Tôi xin lược trích để quý vị tham khảo:

Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Xá-vệ, tại Kỳ Viên, nơi tinh xá ông Cấp Cô Độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo.” “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
– Ví như, này các Tỷ-kheo, có hai nhà có cửa; ở đây, một người có mắt đứng chính giữa có thể thấy những người đi vào nhà, đi ra khỏi nhà, đi qua, đi lại. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, thấy các chúng hữu tình chết đi sanh lại, hạ liệt, cao sang, đẹp trai, xấu hình, thiện thú, ác thú, tùy theo hạnh nghiệp của họ, (và Ta nghĩ): “Các bậc hữu tình này do thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công kích các bậc Thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp chánh kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời này.

Hay các vị hữu tình này, do thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công kích các bậc Thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với chánh kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh ra giữa loài Người. Còn các hữu tình, do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc Thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi Ngạ quỷ. Hay các hữu tình này, do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc Thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào các loại Bàng sanh. Hay các hữu tình này, do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc Thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, Địa ngục”.
Này các Tỷ-kheo, các người coi giữ Ðịa ngục, sau khi bắt giữ người ấy với nhiều cánh tay, dẫn người ấy đến trước vua Yama và thưa:
– Tâu Ðại vương, người này không có từ tâm, không xứng là Sa-môn, không xứng là Bà-la-môn, không kính trọng các vị lớn tuổi trong gia đình. Ðại vương hãy trừng phạt nó !
Lúc đó, vua Yama chất vấn người tội và sau đó những tội nhân bị hành hình…
Rồi đức Phật kể tiếp các cảnh giới Địa ngục như:

  • Những sản phẩm Trang Suc Phong Thuy được cập nhật rất đa dạng và phong phú tại vatphamphongthuy.com!

– Đại phấn nị Địa ngục: Ở Địa ngục này, tội nhân bị cắt da, thịt, gân, xương…

– Đại châm thọ lâm Địa ngục: Ở Địa ngục này, tội nhân bị leo lên cây gai nhọn cháy đỏ rực.
– Đại kiếm diệp lâm Địa ngục: Ở Địa ngục này, tội nhân bị các lá cây lay động cắt đứt tay, chân, tai, mũi…

– Đại khôi hà Địa ngục: Ở Địa ngục này, tội nhân bị trôi thuận, ngược theo dòng nước.
……
Sau khi kể rõ hình phạt nơi các Địa ngục trên, đức Phật nói thêm:
– Này các Tỷ-kheo, điều Ta đang nói không phải Ta nghe từ một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác; nhưng điều Ta đang nói chỉ được Ta biết mà thôi, chỉ được Ta thấy mà thôi, chỉ được Ta hiểu mà thôi.
Câu kết của đức Phật trong bài kinh này thật là hay. Tôi có cảm tưởng như đức Phật đã biết trước đời sau có người sẽ nói Địa ngục không phải Phật thuyết mà do Bà-la-môn nói, nên Ngài đã khẳng định: “Những lời Ta nói về Địa ngục không phải nghe từ Sa-môn hay Bà-la-môn nói, mà chính Ta được thấy, được hiểu và được biết”.

Thật kỳ diệu thay! Con xin thành kính đảnh lễ bậc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.
Gần đây, người Phật tử Việt Nam rất hoang mang không biết tin vào lời giảng của vị thầy nào. Cũng là Tăng Ni đạo Phật, người nói kinh này đúng, người nói sai.

Người nói Địa ngục có, người nói không. Người nói pháp môn này đúng, người nói sai. Người nói kinh Đại thừa do Phật thuyết, người nói không phải…. Vậy ai đúng, ai sai? Theo tôi nghĩ, Phật giáo Việt Nam hiện nay có rất nhiều Tăng Ni tốt nghiệp tiến sĩ Phật học. Chúng ta có nên tổ chức đại hội kết tập lại kinh điển Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa? Dựa vào tư tưởng cốt lõi của đức Phật, chọn lọc ra những lời dạy nào đúng chánh pháp thì giữ lại, những lời dạy nào sai chánh pháp thì bỏ đi.

Chúng ta mạnh dạn làm một cuộc cách mạng giáo điển này. Để từ đây về sau, Tăng, Ni, Phật tử căn cứ vào những bộ kinh đó mà học tu. Những giáo lý nào không đúng, pháp môn nào không đúng, kinh sách nào không đúng chánh pháp chúng ta cương quyết xóa bỏ để không rơi vào tình trạng như ngày nay rồng rắn lẫn lộn, chánh tà khó phân. Như vậy mới định hướng được đường lối tu học đúng chánh pháp của Phật giáo Việt Nam. Mong lắm thay!

Những mẫu trang sức phong thủy vừa thời trang vừa mang may mắn:

Truy cập để xem nhiều hơn tại  Vật Phẩm Phong Thủy – Hệ Thống Cửa Hàng Phong Thủy UY TÍN & NỔI TIẾNG
Hotline: (028) 6688 8383 / (024) 6663 8383

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

  • No Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>