Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo:

Kienviet.net – Nằm phía dưới chân đồi với hướng nhìn ra biển, ngôi nhà là một cụm năm khối nhà riêng lẻ được nối với nhau bằng hệ mái dốc. Khoảng cách giữa các khối nhà tạo nên những khoảng không gian đa chức năng đồng thời hình thành nên một mối liên hệ chung cho toàn bộ ngôi nhà. Điều này có thể được hiểu như không gian không nhất thiết được tạo bởi bốn bức tường xung quanh mà còn là từ cảm giác khoảng cách từ người sử dụng đến với sự vật. Gỗ, đá, những vật dụng địa phương được vận dụng nhằm mang sự thô mộc đến cho căn nhà, đồng thời các phòng đều được bố trí để có những góc nhìn riêng tư ra vườn hoặc hướng biển.

 Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo:

 

Kienviet.net – Nằm phía dưới chân đồi với hướng nhìn ra biển, ngôi nhà là một cụm năm khối nhà riêng lẻ được nối với nhau bằng hệ mái dốc. Khoảng cách giữa các khối nhà tạo nên những khoảng không gian đa chức năng đồng thời hình thành nên một mối liên hệ chung cho toàn bộ ngôi nhà. Điều này có thể được hiểu như không gian không nhất thiết được tạo bởi bốn bức tường xung quanh mà còn là từ cảm giác khoảng cách từ người sử dụng đến với sự vật. Gỗ, đá, những vật dụng địa phương được vận dụng nhằm mang sự thô mộc đến cho căn nhà, đồng thời các phòng đều được bố trí để có những góc nhìn riêng tư ra vườn hoặc hướng biển.

 Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo:

Thông tin dự án:

Tên dự án: The 5 house
Khách hàng:  Mr Ích
Địa điểm: Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Diện tích khu đất: 874 m2
Diện tích xây dựng: 234 m2
Vật liệu: đá, bê tông, gỗ
Hoàn thành: 2012
sư: a21studĩo
Ảnh: Hiroyuki Oki & a21studĩo

 Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo:

 Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo: Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo: Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo: Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo: Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo: Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo: Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo: Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo: Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo: Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo: Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo: Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo: Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo: Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo: Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo: Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo: Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo: Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo:

 

 Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo:

Mặt đứng
 Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo:

Mặt bằng tầng 1
 Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo:

Mặt bằng tầng 2
 Thiết kế nhà 5 khối độc đáo / a21studĩo:

Mặt cắt

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>